admin 发表于 2018-12-13 15:41:23

飞度FWT-200无线图传团购促销--店铺现货

飞度无线图传,超小的机身,实测100米信号杠杠滴非常稳定,200米无遮挡超远距离传输,!多种供电模式,一套只要2680人民币!是的,你没有看错!需要的找我们预定啦!!全部现货!全部包顺丰!送电池,送充电器!!需要的赶紧来!


淘宝链接:
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-15373651210.55.11aacf09bN6rUL&id=580900812821
微店链接:
https://weidian.com/item.html?itemID=2643679642&wfr=c&ifr=shopdetail&spider_token=7150

实测
https://v.qq.com/x/page/s0810amndcj.html
开箱视频
http://v.youku.com/v_show/id_XMzgyOTMyNzU2OA==.html?firsttime=22
搞笑视频(祝大家看片愉快,哈哈)
https://h5.weishi.qq.com/weishi/feed/72rUewYuJ1G2eAtOP/wsfeed?_proxy=1&_wv=1&wxplay=1&id=72rUewYuJ1G2eAtOP&spid=1537009092833793&reqseq=788115667&image=20b39820ea8d4ea3bedaac606744pict&bgSize=contain


https://pic999.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/%E9%A3%9E%E5%BA%A6200%E5%9B%BE%E4%BC%A0/1.JPG

https://pic999.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/%E9%A3%9E%E5%BA%A6200%E5%9B%BE%E4%BC%A0/2.JPG

https://pic999.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/%E9%A3%9E%E5%BA%A6200%E5%9B%BE%E4%BC%A0/3.JPG

https://pic999.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/%E9%A3%9E%E5%BA%A6200%E5%9B%BE%E4%BC%A0/4.JPG

https://pic999.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/%E9%A3%9E%E5%BA%A6200%E5%9B%BE%E4%BC%A0/5.JPG

https://pic999.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/%E9%A3%9E%E5%BA%A6200%E5%9B%BE%E4%BC%A0/6.JPG

https://pic999.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/%E9%A3%9E%E5%BA%A6200%E5%9B%BE%E4%BC%A0/7.JPG
页: [1]
查看完整版本: 飞度FWT-200无线图传团购促销--店铺现货