admin 发表于 2019-11-8 17:59:41

ROLAND/罗兰R44 4轨道专业便携录音机调音台

ROLAND/罗兰 R44
4轨道专业便携录音机调音台
原价5999人民币双11-11活动
促销价4999人民币
需要的朋友联系我们吧!!!


快捷购买:http://viptmall.ltd/PA08PtB

淘宝购买:
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c-s.w4002-15373651204.67.59b227afJCKdUk&id=607792959319https://pic999.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/%E7%BD%97%E5%85%B0R44/1.pnghttps://pic999.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/%E7%BD%97%E5%85%B0R44/2.png

https://pic999.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/%E7%BD%97%E5%85%B0R44/3.jpg
https://pic999.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/%E7%BD%97%E5%85%B0R44/4.jpg
https://pic999.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/%E7%BD%97%E5%85%B0R44/5.jpg
https://pic999.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/%E7%BD%97%E5%85%B0R44/6.jpg

https://pic999.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/%E7%BD%97%E5%85%B0R44/%E5%BE%AE%E4%BF%A1%E5%9B%BE%E7%89%87_20191108171851.jpg

https://pic999.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/%E7%BD%97%E5%85%B0R44/%E5%BE%AE%E4%BF%A1%E5%9B%BE%E7%89%87_20191108171907.jpg

https://pic999.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/%E7%BD%97%E5%85%B0R44/%E5%BE%AE%E4%BF%A1%E5%9B%BE%E7%89%87_20191108171913.jpg

https://pic999.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/%E7%BD%97%E5%85%B0R44/%E5%BE%AE%E4%BF%A1%E5%9B%BE%E7%89%87_20191108171918.jpg

https://pic999.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/%E7%BD%97%E5%85%B0R44/IMG_1061.JPG

https://pic999.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/%E7%BD%97%E5%85%B0R44/%E5%BE%AE%E4%BF%A1%E5%9B%BE%E7%89%87_20191108171923.jpg

https://pic999.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/%E7%BD%97%E5%85%B0R44/%E5%BE%AE%E4%BF%A1%E5%9B%BE%E7%89%87_20191108171927.jpg

admin 发表于 2021-7-4 19:26:58

good!!!
页: [1]
查看完整版本: ROLAND/罗兰R44 4轨道专业便携录音机调音台